Biodanza, yin en yang

Komende donderdag
dansen we de verbinding van Yin en Yang. Volgens de Taoïstische filosofie zijn Yin en Yang de twee natuurkrachten die samen de Tao (de Hoogste Eenheid) vormen. Het Yang principe vertegenwoordigt het mannelijke, het actieve, het warme en creatieve. Het Yin principe is het vrouwelijke, passief, koud en ontvankelijk. In de dans gaan we deze twee principes onderzoeken; tegengesteld of juist niet?

Biodanza in verbinding.

Komende donderdag
dansen we het loslaten in verbinding. Vaak, als we samen zijn, leidt dat ons af van de werkelijke ontmoeting en de eenwording met de ander. We laten ons afleiden en verliezen de aandacht die de ander verdient. Het is de dansworkshop aan het einde van de januari maand. Iedereen is welkom dus verspreidt onze uitnodiging.

Biodanza, wij zijn één.

Het gevoel dat je verbonden bent met iedereen en ook beseffen dat we allen één zijn. Dat we alles met elkaar delen: de lucht, het water, de aarde, de zonnewamte, het licht. Kies je er voor in het leven te stappen, dan word je opgenomen, dan word je deel van het geheel. En tegelijkertijd heb je daarin je eigen unieke plek en kun je jezelf tot expressie brengen.

Ruimte voor nieuwe (bio)danzen.

Komende donderdag
dansen we het thema “Ruimte voor nieuw”, want alleen als er ruimte is kan er iets nieuws worden toegevoegd. Een fantastisch thema als eerste in het nieuwe jaar waarin wij jullie allen nog meer liefde toewensen dan in voorgaande jaren. Want hoe meer je ontvangt, hoe meer je zelf straalt en daarmee je omgeving verlicht. Zoiets als wij bedoelen met “Biodanza voor elkaar”. 

Biodanza en dromen.

Komende donderdag domen we Een droom is een projectie van een film van je eigen gedachten. Tijdens het dromen zijn hele andere hersengebieden actief dan anders. Dit zorgt voor een omgedraaide verwerking van informatie. We nemen geen informatie waar van de buitenwereld, maar juist van binnenuit ontvangen we informatie van onze hersenen. Een droom is dus eigenlijk gewoon een hallucinatie. Daar gaan onze dansen over donderdag.

De waarde van de twijfel.

Komende donderdag
dansen we de waarde van de twijfel. Er zijn zoveel mogelijkheden dat kiezen soms heel moeilijk kan zijn. Ons hoofd schetst, vanuit haar creativiteit, zoveel verschillende scenario’s. Het maakt ons onzeker. En juist die onzekerheid kan de bron van onze kracht ontsluiten. Iedereen is welkom om Biodanza een keer te ervaren, dus neem ze mee of deel dit bericht.

Concept of difficult choices in business

“Nu” Biodanza.

Het enige moment waarin je leeft is het NU. Het zijn jouw eigen gedachten die zich richten op het verleden of de toekomst. Iedere keer dat je aan een eerdere ervaring of toekomstig plezier of angst denkt, beleeft je lichaam dat alsof dat nu gebeurt. Als we aan plezier denken is dat geen probleem, maar hoe vaak piekeren we over dingen waar we geen invloed op hebben? Donderdag gaan we heerlijk dansen in het NU. Goed voor lijf en leden! 

5102055 Kees Kuil mobile +31654363956