Biodanza is meebewegen

Altijd is het leven in beweging. Daardoor kom je soms voor onverwachte situaties te staan. Altijd kun je kiezen om ertegen in te gaan of erop mee te bewegenVaak voelen we weerstand en gaan we in gevecht met de verandering in ons leven. Toch kun je meebewegen zonder jezelf te verliezen. Donderdag gaan we er mee dansen.

Biodanza creëert jouw heerlijke ruimte.

Komende donderdag
ontdekken we de ruimte. De zon is ongekend sterk en vertelt het verhaal van het naderende voorjaar. Voordat het zover is moet er ruimte zijn. We beleven het opschoningsproces van de winter op intense wijze. De heldere en blauwe luchten nodigen ons uit om in die nieuwe ruimte tot creatie van onze eigen dans te komen. Het is tevens de laatste donderdag van de maand, dus houden we rekening met nieuwe dansers die kennis willen maken met Biodanza. Voel je welkom. 

Biodanza, yin en yang

Komende donderdag
dansen we de verbinding van Yin en Yang. Volgens de Taoïstische filosofie zijn Yin en Yang de twee natuurkrachten die samen de Tao (de Hoogste Eenheid) vormen. Het Yang principe vertegenwoordigt het mannelijke, het actieve, het warme en creatieve. Het Yin principe is het vrouwelijke, passief, koud en ontvankelijk. In de dans gaan we deze twee principes onderzoeken; tegengesteld of juist niet?

Biodanza in verbinding.

Komende donderdag
dansen we het loslaten in verbinding. Vaak, als we samen zijn, leidt dat ons af van de werkelijke ontmoeting en de eenwording met de ander. We laten ons afleiden en verliezen de aandacht die de ander verdient. Het is de dansworkshop aan het einde van de januari maand. Iedereen is welkom dus verspreidt onze uitnodiging.

Biodanza, wij zijn één.

Het gevoel dat je verbonden bent met iedereen en ook beseffen dat we allen één zijn. Dat we alles met elkaar delen: de lucht, het water, de aarde, de zonnewamte, het licht. Kies je er voor in het leven te stappen, dan word je opgenomen, dan word je deel van het geheel. En tegelijkertijd heb je daarin je eigen unieke plek en kun je jezelf tot expressie brengen.

Ruimte voor nieuwe (bio)danzen.

Komende donderdag
dansen we het thema “Ruimte voor nieuw”, want alleen als er ruimte is kan er iets nieuws worden toegevoegd. Een fantastisch thema als eerste in het nieuwe jaar waarin wij jullie allen nog meer liefde toewensen dan in voorgaande jaren. Want hoe meer je ontvangt, hoe meer je zelf straalt en daarmee je omgeving verlicht. Zoiets als wij bedoelen met “Biodanza voor elkaar”.