Affectiviteit in verbinding.

Komende Donderdag
maken we kennis met de 4e Biodanzalijn “Affectiviteit”. De definitie die daarbij wordt gehanteerd luidt als volgt: “Affectiviteit is een toestand van diepgevoelde affiniteit met andere wezens, waarbij men in staat is gevoelens op te roepen van liefde, vriendschap, onbaatzuchtigheid, moederlijkheid, vaderlijkheid en kameraadschap”. We zullen jullie uitnodigen dit in de dans tot uitdrukking te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *