Affectiviteit in verbinding.

Komende Donderdag
maken we kennis met de 4e Biodanzalijn “Affectiviteit”. De definitie die daarbij wordt gehanteerd luidt als volgt: “Affectiviteit is een toestand van diepgevoelde affiniteit met andere wezens, waarbij men in staat is gevoelens op te roepen van liefde, vriendschap, onbaatzuchtigheid, moederlijkheid, vaderlijkheid en kameraadschap”. We zullen jullie uitnodigen dit in de dans tot uitdrukking te brengen.

Genieten in de dans.

De lijn van seksualiteit binnen biodanza leert ons genieten van grote en kleine genoegens van het leven. Om te kunnen genieten zetten we onze zintuigen in. Kijken naar een mooie zonsondergang, we horen vogels fluiten, we ruiken de rozen in de tuin, proeven de zongerijpte aardbeien en voelen de warme zon op ons gezicht. Deze donderdag gaan we dansend genieten met onze zintuigen.

Biodanza en creativiteit

Rolando Toro, bedenker van het biodanzasysteem, vergeleek het menselijk leven wel met een boom. De boom die groeit uit het zaad, sterk wordt door liefde en voeding, bloeit en zóveel vrucht draagt dat de takken dreigen te breken. De vruchten zijn de overdaad van de menselijk fantasie. De (levens)kunst is uit deze overvloed te kiezen: wat is voor mij goed en fijn. Daarin ligt onze rijkdom als kunstenaars.

Creativiteit in Biodanza

Komende Donderdag
Het onderzoeksinstinct en de vernieuwingsdrang die ieder mens bezig hebben een direct verband met creativiteit. We reageren voortdurend op veranderingen in onze omgeving. Dit proces van aanpassing en integratie is creatief en vormt de leidraad voor de komende workshop. Voel je welkom om mee te dansen. 

Levenskracht in Biodanza

Aanstaande donderdag
starten we met een workshopreeks over de vijf lijnen van Biodanza. De eerste lijn is Vitaliteit. De kracht die leven schept. Zowel in onszelf als om ons heen. De kracht om onze energie te voelen, te focussen en te creeren. We ontdekken en voeden onze levenslust in onze dansen. Voel je welkom in deze opstartfase van het seizoen.

Verwondering, een vleugje magie.

Als kind kun je volledig gefascineerd naar iets kijken. Je gaat helemaal op in wat je ziet en je verwondert je erover hoe dat zo allemaal ontstaat of bestaat. De wolken zijn nog raadselachtige verschijningen en ook de wind en het ruizen van de bomen ervaar je nog als magisch. Eenmaal volwassen heb je geleerd dat de wolken bestaan uit waterdamp dat is opgestegen en dat de wind ontstaat door verschil in luchtdruk. Door alles te verklaren gaat het magische eraf. Het wordt lastiger om je dan nog te verwonderen over de verschillenden kleurschakeringen in de lucht.

Graag verklaren we alles, willen we wetenschappelijk bewijs van hoe de dingen werken en in elkaar zitten. Maar soms is het juist ook fijn om dat niet te weten, zodat je nog het magische gevoel van vroeger kunt ervaren. Het gevoel van verwondering. Donderdag gaan we er mee dansen.

Dans heen en weer.

Aanstaande donderdag
dansen we “Heen en Weer”. Klinkt een beetje vreemd, maar dat is het eigenlijk niet. Heen slaat op de toekomst en Weer op het verleden. Daar tussenin bevindt zich onze dans. Eigenlijk in het hier-en-nu. Heen zit vol verrassingen en Weer vol herkenning. Dansuitdaging genoeg. Voel je welkom in deze opstartfase van het seizoen.